0
02126246958

فرایند تولید ظروف تفلون 

برای تولید ظروف تفلون از آلیاژ آلومینیوم استفاده می شود. ضخامت ورق های استفاده شده از این آلیاژ بین ۲٫۸-۰٫۸ میلی متر است که معمولاً  از ضخامت ۱٫۸-۰٫۸ میلی متر برای ساخت درب ها و از ضخامت ۲٫۸-۱٫۸ میلی متر برای ساخت بدنه ظروف استفاده می شود. مراحل تولید درب و بدنه ظروف تفلون در شکل ۲ نشان داده شده است که به شرح زیر می باشد:

 

ورق آلومینیوم به وسیله دستگاه برش در ابعاد مناسب به صورت چهارگوش برش داده می شود (مرحله ۱) و سپس توسط دستگاه گرد بر (قیچی) به شکل دایره بریده شده (مرحله ۲) و پس از پرداخت کاری درون سبدهای مخصوص چیده می شود (مرحله ۳) تا به واحد حکاکی (اچینگ) جهت اسید شویی منتقل شوند (مرحله ۴).

 

واحد عملیات حکاکی شامل مراحل زیر می باشد:

ابتدا قطعات وارد وان محلول سود سوز آور با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد می گردند. سبد حاوی قطعات جهت شستشو وارد وان آب شده و سپس وارد وان محلول اسید نیتریک می گردند و در نهایت در محلول رقیق اسید کلریدریک جهت تکمیل عملیات حکاکی وارد می شوند و در انتها قطعات با آب خالص شستشو داده می شوند. این عملیات جهت چربی گیری و اکسید زدایی از روی قطعات انجام می گیرد. قطعات خارج شده از واحد حکاکی به مدت ۲۰ دقیقه درون محفظه خشک کن قرار داده می شود (مرحله ۵) تا جهت ادامه مراحل تولید آماده شوند.

 

از این مرحله به بعد گرده های مربوط به درب و بدنه از یکدیگر جدا شده و مسیر متفاوتی را طی می نمایند که به شرح زیر می باشد:

 

الف – مرحله تولید بدنه 

قطعاتی (گرده ظروف) که برای ساخت بدنه آماده شده اند به واحد پاشش آستری تفلون منتقل می شوند تا پس از آستردهی (مرحله ۶) وارد کوره پخت با دمای در درجه سانتی گراد شده تا پخت آستری تفلون تکمیل شود (مرحله ۷).

پس از خروج از کوره، رنگ اصلی تفلون یعنی تترافلوراتیلن بر روی قطعات باشیده شده و قطعات وارد کوره اصلی پخت با دمای ۴۲۰ درجه سانتی گراد می شوند. این قطعات پس از خروج از کوره اصلی پخت تفلون، به مرحله کشش عمیق با پرس هیدرولیک برده می شوند تا فرم اصلی بدنه بر روی قطعات نیمه ساخته ایجاد شود (مرحله ۸). در مرحله بعدی بدنه تولید شده به صورت وارونه بر روی نوار نقاله هایی قرار می گیرد تا رنگ مبنا پاشیده شده و خطوط اضافه ایجاد زیبایی بیشتر بر روی بدنه بیرونی ظروف ایجاد شود(مرحله ۹). این رنگ نیز درون کوره ای با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد پخته می شود (مرحله ۱۰). به منظور جلوگیری از لغزش ظروف بر روی اجاق و همچنین حفظ و انتقال بیشتر حرارت به داخل ظروف هنگام پخت غذا، در کف بدنه در قسمت بیرونی به کمک دستگاه تراش شیارهایی ایجاد می گردد (مرحله ۱۱) و در مرحله انتهایی تولید بدنه، توسط دستگاه پرس سوراخ هایی جهت نصب دستگیره ایجاد می شود (مرحله ۱۲) و دستگیره به وسیله پایه به بدنه ظروف متصل می شود.

 

 

شکل ۱- فرم دهی ورق آلومینیومی

 

ب – مرحله تولید درب 

گرده های مربوط به ساخت درب پس از خروج از محفظه خشک کن توسط دستگاه پرس فرم اصلی درب ظروف را به خود می گیرند و همچنین سوراخی جهت نصب دستگیره در همین مرحله بر  روی درب ایجاد می شود (مرحله ۱۳). این قطعات نیز رنگ آمیزی شده (مرحله ۱۴) و برای پخت به کمک نوار نقاله به درون کورهای با درجه حرارت ۱۸۰ درجه سانتی گراد منتقل می شوند (مرحله ۱۵). پس از خروج از این کوره دستگیره بر روی آن نصب شده و درب ظروف نیز آماده می شود.

 

مجموعه بدنه و درب علاوه بر کنترل کیفی در مراحل مختلف کار، در نهایت نیز کنترل شده و جهت ارائه به بازار بسته بندی می شوند.

 

 

شکل ۲- فرایند تولید ظروف تفلون

 

 

منبع: کتاب آشنایی با فرایندها و خطوط تولید – تالیف مهندس عالی و همکاران

ارسال دیدگاه