0
02126246958

فرایندهای ماشینکاری به زبان ساده و کاربردی – پیچ تراشی

اگر شیار یا برجستگی با شکل و زوایای معین را به صورت مارپیچ حول محوری استوانه ای یا مخروطی ایجاد کنیم در صورتی که روی سطح خارجی قطعه باشد یک پیچ و در صورتی که در سطح داخلی قطعه باشد یک مهره تولید می شود. پیچ ها در صنعت وسیله اتصال و حرکت هستند. آن ها برای حرکت و انتقال نیرو و همچنین بستن و اتصال موقت قطعات به کار می روند. پیچ ها از پر مصرف ترین اجزای غیر دائم ماشین ها هستند.

پیچ و مهره را در صنعت به دو روش براده برداری (ماشینکاری) و بدون براده برداری تولید می کنند. در روش براده برداری شیار دندانه پیچ و رزوه مهره با تراشیدن یا کاهش ماده ایجاد می شود. ساخت پیچ و مهره با ماشین تراش، حدیده کاری دستی و ماشینی برای ساخت پیچ و قلاویزکاری دستی و ماشینی برای ساخت مهره از این نوع روش ساخت پیچ و مهره است. در روش بدون براده برداری، شیار دندانه پیچ و رزوه مهره به وسیله نیروی فشاری ابزار روی سطح قطعه ایجاد می شود. کله زنی سرد و گرم یا تولید شیار و رزوه به روش غلتکی (نورد) از این نوع روش ساخت پیچ و مهره است.

 

 

 

 

در سلسله محتواهای منتشره در عصر مواد با عنوان “فرایندهای ماشینکاری به صورت ساده و کاربردی” هدف آن است که فرایندها و روش های مختلف ماشینکاری به صورت ساده و کاربردی معرفی شود. در این فایل، ساخت پیچ به روش براده برداری با ماشین تراش (پیچ تراشی) به صورت ساده، مختصر و کاربردی توضیح داده شده است.  محتوای این فایل شامل موارد زیر به زبان فارسی و تصاویر رنگی است:

 

  • مفهوم پیچ و مهره

 

  • انواع پیچ و مهره و مشخصات آن ها

 

  • روش های تولید پیچ

 

  • ابزارهای پیچ تراشی

 

  • پیچ تراشی با ماشین تراش

 

  • ابزارهای اندازه گیری و کنترل

 

 

دریافت فایل PDF  “فرایندهای ماشینکاری به زبان ساده و کاربردی – ساخت پیچ به روش براده برداری با ماشین تراش (پیچ تراشی)” از عصر مواد

 

فرایندهای ماشینکاری به زبان ساده و کاربردی – ساخت پیچ به روش براده برداری با ماشین تراش (پیچ تراشی)

 

 

 

 

 

فکر  کنم مطالب زیر از عصر مواد هم به کارتان بیاید:

فرایندهای ماشینکاری به زبان ساده و کاربردی – تراشکاری و فرم های مختلف قطعه تراشی

فرایندهای ماشینکاری به زبان ساده و کاربردی-فرزکاری، انواع ماشین فرز، اجزا و متعلقات آن

فرایندهای ماشینکاری به زبان ساده و کاربردی – تراشکاری CNC

فرایندهای ماشینکاری به زبان ساده و کاربردی – ساخت پیچ و مهره به روش حدیده کاری و قلاویزکاری دستی و ماشینی

فرایندهای ماشینکاری به زبان ساده و کاربردی – سنگ زنی تخت

درباره تلرانس ها و انطباقات بیشتر بدانیم – قسمت اول

درباره تلرانس ها و انطباقات بیشتر بدانیم – قسمت دوم

 

 

ارسال دیدگاه