0
02126246958

فرایندهای شیمیایی در صنعت، ساده و مختصر – تولید صنعتی اسیدها و بازها

در سلسله محتواهای منتشره در عصر مواد با عنوان “فرایندهای شیمیایی در صنعت – ساده و مختصر” هدف آن است که برخی از فرایندهای شیمیایی و محصولات آن ها در صنایع شیمیایی، صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزی، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی به صورت ساده و مختصر و به زبان فارسی معرفی شود.

در  فایل پیوست،  تولید صنعتی اسیدها و بازهای پر کاربردی چون اسید سولفوریک، اسید نیتریک، اسید کلریدریک، آمونیاک، هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم توضیح داده شده است.

 

واحد تولید اسید سولفوریک

 

واحد تولید آمونیاک

 

واحد تولید اسید نیتریک

 

 

دریافت فایل PDF “فرایندهای شیمیایی در صنعت، ساده و مختصر – تولید صنعتی اسیدها و بازها” از عصر مواد

 

    Industrial production of acids and alkalis

ارسال دیدگاه