0
02126246958

تولید آهن اسفنجی در فرایندهای احیای مستقیم آهن – قسمت ۵ – روش پوروفر

تحقیقات مربوط به تولید آهن اسفنجی به روش پوروفر از سال ۱۹۵۵ میلادی در شرکت تیسن واقع در او برهوزن، آلمان شروع شد. در سال ۱۹۵۹ میلادی کوره هایی با ظرفیت روزانه ۷۰۰ کیلوگرم آهن اسفنجی مورد بهره برداری قرار گرفت که با گاز طبیعی کار می کرد. در سال ۱۹۶۱ میلادی کوره دیگری با ظرفیت روزانه ۲٫۵ تن آهن اسفنجی و در سال ۱۹۶۳ میلادی کوره ای با ظرفیت روزانه ۲۵ تن آهن اسفنجی، مراحل نیمه صنعتی را پشت سر گذاشتند. در سال ۱۹۷۷ میلادی اولین واحد تولید آهن اسفنجی به روش پوروفر بر اساس تبدیل نفت سنگین به گاز احیا کننده با ظرفیت روزانه ۱۰۰۰ تن آهن اسفنجی در برزیل ساخته و آماده بهره برداری شد. اولین واحد صنعتی تولید آهن اسفنجی به روش پوروفر بر اساس مصرف گاز طبیعی به عنوان عامل احیا کننده و گرمازا در سال ۱۹۷۷ میلادی در مجتمع فولاد اهواز ساخته و آماده بهره برداری شد.

 

برای تاسیس واحد پوروفر در مجتمع فولاد اهواز با ظرفیت روزانه ۱۰۰۰ تن آهن اسفنجی با درجه فلزی ۹۰ تا ۹۴ درصد به وسیله گاز طبیعی قراردادی بین شرکت ملی فولاد ایران و شرکت تیسن از آلمان منعقد گردید. براساس آن قرارداد واحد پوروفر در مجتمع فولاد اهواز ساخته شد که در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۵ شمسی شروع به تولید کرد. تاسیسات این واحد در زمینی به ابعاد ۱۲۰ × ۱۶۰ متر مستقر هستند. واحد پوروفر مجتمع فولاد اهواز در بهمن ماه ۱۳۵۶ شمسی به شرکت ملی فولاد ایران واگذار شد. برای تولید یک تن آهن اسفنجی به این روش در این مجتمع، ۱٫۷ تن گندله کانه آهن، ۳۵۰ متر مکعب گاز طبیعی، ۱۳۰ کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی و ۳٫۲ متر مکعب آب لازم است..

 

طرح قسمتی از تجهیزات و نیز روند تولید آهن اسفنجی از سنگ آهن تا تولید خشته به روش پوروفر در شکل زیر نشان داده شده است. همان طور که در این شکل دیده می شود، سنگ آهن پس از آسیا شدن و در صورت لزوم تغليظ، دردستگاه گندله ساز به صورت گندله خام درآورده می شود و پس از پختن، پیش از ورود به کوره، سرند شده و دانه های کمتر از ۶ میلیمتر از آن جدا می شود.

 

 

تجهیزات و فرایند تولید آهن اسفنجی در روش پوروفر

 

 

بار کوره (گندله) به وسیله نوار نقاله با ماشین از محل انباشت و برداشت به محل کوره منتقل شده و در محفظه بالای کوره تنوره دار ریخته می شود. پس از احیای گندله سنگ آهن در کوره، آهن اسفنجی تولید شده به روش پوروفر به صورت خشته در می آید. یک واحد پوروفر شامل تجهیزات انتقال بار به کوره احیا، تاسیسات کوره احیا و تجهیزات تولید گاز احیا کننده می باشد که در ادامه این نوشته توضیح داده می شوند.

 

 

این نوشته در حال تکمیل است …

ارسال دیدگاه