0
02126246958

تفاوت کد و استاندارد در چیست؟

کدها (Codes) مجموعه ای از قوانین وضع شده در یک شهر، ایالت و یا کشور است. زمانی که یک ساختمان در قلمرو یک شهر یا کشور ساخته می شود، حتماً باید مطابق با قوانین اجباری (کدهای) آنجا ساخته شود. کدها جنبه حقوقی و قانونی دارند لذا اجرای آن ها اجباری است. برای مثال در کشور ایالات متحده آمریکا، برای ساخت مخازن تحت فشار، رعایت الزامات ASME Sec. VIII الزامی است. رعایت الزامات این کد برای ساخت مخازن تحت فشار در سایر کشورها اجباری نیست، مگر اینکه ASME Sec. VIII در آن کشور نیز به عنوان یک کد پذیرفته و اعلام شده باشد.

 

 

به عنوان مثال دیگر، در آمریکا، رعایت الزامات کد AWS D1.1 که توسط انجمن جوشکاری آمریکا (American Welding Society) منتشر شده است، الزامی است

 

 

همچنین در آمریکا، رعایت الزامات ASME B31.3 برای طراحی، متریال و اجزا، ساخت، مونتاژ، نصب، تست و بازرسی سیستم های لوله کشی یا پایپینگ فرایندی در پالایشگاه ها، واحدهای صنعتی شیمیایی، داروسازی، نساجی، کاغذسازی، نیمه هادی ها، واحدهای برودتی گاز و سایر واحدهای فرایندی وابسته الزامی است.

 

 

برخلاف کد، استاندارد (Standard) معیار و وسیله ای برای سنجش و مقایسه پارامترهایی از قبیل کیفیت، کمیت، اندازه، شکل و مقدار است و جنبه پیشنهادی دارد.استفاده از استاندارد الزامی نبوده و بحث حقوقی را به همراه ندارد. تنها زمانی اجرای استاندارد اجباری می شود که آن استاندارد بخشی از یک قرارداد بوده و رعایت آن استاندارد طبق آن قرارداد الزام شده باشد و یا بخشی از یک دستور العمل قانونی شده باشد. کدها نمونه ای از استانداردهای اجباری هستند که جنبه حقوقی و قانونی دارند. در واقع استاندارد می تواند یک کد شده و استفاده از آن اجباری شود.

برای مثال، رعایت الزامات استاندارد API 1104 برای جوشکاری خطوط لوله و تاسیسات وابسته به آن در صنعت نفت و گاز کاملاً اختیاری و داوطلبانه است، لذا این دستورالعمل جوشکاری یک کد الزام آور نیست.

 

ارسال دیدگاه