0
02126246958
لیست مطالب
paint_adheasion_cross_cut_asremavad

تست چسبندگی رنگ به روش ایکس کات (X-CUT) و کراس کات (CROSS-CUT)

تست چسبندگی از فعالیت های مهم بازرسی رنگ است. به عنوان یک بازرس رنگ، سر و کار زیادی با این تست داشته ام و در مقام پیمانکار ساخت هم، در تهیه دستورالعمل و پروسیجر رنگ و تحویل رنگ محصول به ...