0
02126246958
لیست مطالب
Electron beam Welding

جوشکاری با پرتو الکترونی چگونه انجام می گیرد + ویدیو

توضیحات:   فرایند جوشکاری با پرتو الکترونی (Electron Beam Welding) یا به اختصار EBW یک فرایند اتصال ذوبی است که در طی آن قطعه کار توسط جریانی متراکم از الکترون های دارای سرعت بالا بمباران شده و کل انرژی جنبشی ...