0
02126246958
لیست مطالب
Professional mask protected welder man working on metal welding

جریان مستقیم، جریان متناوب و قطبیت یا پلاریته (DCEN و DCEP) در جوشکاری چیست؟

جریان AC و DC در جوشکاری:   جریان متناوب AC جریانی است که در آن، جهت حرکت الکترون ها دو سویه یا رفت و برگشتی است و جای قطب های جریان در هر ثانیه 50 تا 60 بار عوض می ...
e6013_electrode_asremavad

همه چیز در خصوص نامگذاری الکترودهای فولادی پوشش دار برای جوشکاری برق

سیستم نامگذاری الکترودهای مناسب برای جوشکاری فولادهای کربنی و کم آلیاژ با فرایند جوشکاری قوسی با الکترود دستی (SMAW) طبق مشخصات فنی این الکترودها در AWS A5.1 به صورت زیر است:   E X X X X   مطابق با ...