0
02126246958
لیست مطالب
astm numbering2

سیستم نامگذاری فولادها و سایر فلزات در استانداردهای ASTM – قسمت دوم

مهندسان، دانشجویان، صنعتگران و فروشندگان فولادها و سایر فلزات با نام استانداردی آن ها سر و کار داشته و دارند. آشنایی با سیستم نامگذاری استانداردهای آمریکایی و اروپایی در موفقیت این گروه از فعالین عرصه علم و صنعت از اهمیت ...
astm numbering2

سیستم نامگذاری فولادها و سایر فلزات در استانداردهای ASTM – قسمت اول

مهندسان، دانشجویان، صنعتگران و فروشندگان فولادها و سایر فلزات با نام استانداردی آن ها سر و کار داشته و دارند. آشنایی با سیستم نامگذاری استانداردهای آمریکایی و اروپایی در موفقیت این گروه از فعالین عرصه علم و صنعت از اهمیت ...