0
02126246958
لیست مطالب
turbine blade_asremavad

افزایش قابل توجه عمر پره های توربین با پوشش‌ دهی نانو به روش PVD

یک شرکت ایرانی موفق به پوشش‌دهی سطح پره‌های توربین چند شرکت داخلی شده است که با این کار عمر پره‌های توربین افزایش قابل توجهی یافته است. این پوشش‌دهی با دستگاه PVD انجام شده است.     حسن علم‌خواه، رئیس هیئت‌مدیره ...