0
02126246958
لیست مطالب
resized_1048057_768

تصاویری از خط تولید کارخانه واگن سازی تهران

شرکت واگن سازی تهران، تولید کننده قطارهای نقلیه ریلی برقی خود کشش و تریلر، در سال 1382 و به منظور توسعه و گسترش صنعت حمل و نقل ریلی به ویژه بخش درون شهری تاسیس شد. تصاویری از خط تولید این کارخانه را ...