0
04136674922
لیست مطالب
Young man relax on bed and enjoying mountain view

گاهی وقت ها هیچ کاری نکنید؛ هنر بی عملی

این نوشته از وب سایت سواد زندگی بازنشر می شود نویسنده مطلب: سید محمد مهدی شهیدی     ما در دنیای شلوغی زندگی می کنیم و نوعی باور در ما وجود دارد که همیشه باید کاری کرد و دست روی ...