0
02126246958
لیست مطالب
r_157_210418191045

همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۱۴۰۰)

ششمین همایش ملی پلیمر ایران (همپا ۱۴۰۰) با شعار پژوهش و آموزش تقاضا محور و رویکرد ارتباط با صنعت و با هدف توسعه و حرکت به سمت صنعتی شکوفا و دانش‌ بنیان، با همکاری انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران ...