0
02126246958
لیست مطالب
Plasma Nitriding Process

انواع روش های نیتروژن دهی یا نیتریداسیون فولادها

نیتروژن دهی به فولاد   نیتروژن دهی یک عملیات ترموشیمیایی است که در آن، نیتروژن به روش های مختلف به سطح فولاد اضافه می شود. در نیتروژن دهی برخلاف کربن دهی، نیتروژن هم در آهن α و هم در آهن ...