0
04136674922
لیست مطالب
biomaterial_asremavad

بیومواد، انواع و کاربرد آن ها + هندبوک علم بیومواد

بیومواد، موادی طبیعی یا اصلاح ­شده هستند که همواره با یک سیستم زیستی در تماس می ­باشند. آن ها به ­طور مداوم با این سیستم در حال برهم ­کنش ­اند و با کارکرد تعریف شده و مشخص خود باعث افزایش ...