0
02126246958
لیست مطالب
Cross-cut-test_asremavad

تست چسندگی رنگ به روش کراس کات + ویدیو

توضیحات:   روش های متفاوتی برای بررسی و تست چسبندگی رنگ به سطح مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد که متداول ترین آن ها در صنعت کشورمان، تست چسب نواری (Tape Test) و تست Pull-Off است. تست چسب نواری ...