0
02126246958
لیست مطالب
Saw Welding for LPG Cylinder

جوشکاری زیرپودری برای ساخت کپسول گاز مایع (LPG) – ویدیو

توضیحات:   اگر برای محافظت از حوضچه مذاب به جای استفاده از الکترود روکش دار (فرایند SMAW)، الکترود تو پودری (فرایند FCAW) یا گاز محافظ (فرایندهای GTAW و GMAW) از فلاکس پودری استفاده کنیم، به طوری که قوس جوشکاری و ...