0
04136674922
لیست مطالب
۱۶۷۶۵۲۰_۹۲۰

بنیانگذار ایران خودرو درگذشت + داستان ایران ناسیونال و ایران خودرو

امروز شنبه دهم اسفندماه، خبری در بین اخبار گوناگونی که در وب سایت های مختلف خبری منتشر شده است، توجهم را به خود جلب کرد: "بنیانگذار ایران ناسیونال درگذشت". از بس اخبار کرونایی چک کرده بودم، ابتدا اهمیتی به این ...