0
02126246958
لیست مطالب
steel-slab

بررسی تجارت جهانی اسلب فولادی در سال ۲۰۱۸ – ایران در جایگاه ششم صادرکنندگان

حجم تجارت اسلب دنیا در سال 2018 بیش از 28 میلیون تن گزارش شده است. اسلب یک محصول نیمه‌ ساخته فولادی است. این محصول نیز همچون سایر محصولات نیمه‌ساخته فولادی اغلب در فواصل نزدیک یا از طریق راه‌ های دریایی ...