0
02126246958
لیست مطالب
SPIRAL SAW PIPE-2

جوشکاری لوله به روش زیر پودری – ویدیو

توضیحات:   جوشکاری به روش زیر پودری یکی از روش های جوشکاری برای تولید لوله های درزدار یا جوشی است. از این روش جوشکاری در تولید لوله های اسپیرال (با درز جوش مارپیچ) و لوله های با درز جوش طولی ...