0
04136674922
لیست مطالب
rubber products_asremavad

روش های قالب گیری و ساخت قطعات لاستیکی + انیمیشن

در این ویدیو، کاربران محترم عصر مواد می توانند انیمیشن روش های قالب گیری و ساخت قطعات لاستیکی شامل فرایندهای قالب گیری تزریقی، فشاری و انتقالی را مشاهده بفرمایند. در ادامه ویدیو نیز، توضیحات مختصر و لازم به همراه شکل ...
Silicone Compression Molding Process_asremavad

فرایند قالب گیری فشاری برای ساخت رویه لاستیکی دسته بازی – ویدیو

در این ویدیو، کاربران و علاقمندان می توانند ساخت رویه لاستیکی دسته بازی را به روش قالب گیری فشاری از وب سایت عصر مواد مشاهده بفرمایند.      ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: قالب گیری فشاری برای ساخت رویه لاستیکی ...