0
02126246958
لیست مطالب
dav

آماده سازی و ماهیچه گذاری قالب های ماسه CO2 – ویدیوی اختصاصی

در این ویدیو شما می توانید آماده سازی و ماهیچه گذاری قالب های ماسه CO2 قبل از ذوب ریزی را از عصر مواد تماشا بفرمایید. توضیحات مربوط به ماهیچه و ماسه CO2 هم در ادامه ویدیو تقدیم علاقمندان می شود. ...
casting3

ریخته گری چدن در قالب ماسه ای CO2 – ویدیوی اختصاصی عصر مواد

در این ویدیو شما می توانید ریخته گری چدن در قالب ماسه CO2 را از عصر مواد تماشا بفرمایید. توضیحات مربوط به موضوع ویدیو هم در ادامه آن تقدیم علاقمندان می شود.     ویدیو:     نام ویدئو به ...
co2 mold2

قالبگیری ماسه به روش CO2 برای ریخته گری فلزات – ویدیوی اختصاصی عصر مواد

در این ویدیو شما می توانید قالب گیری ماسه به روش CO2 را از عصر مواد تماشا بفرمایید. توضیحات مربوط به موضوع ویدیو هم در ادامه آن تقدیم علاقمندان می شود.     ویدیو:     نام ویدئو به فارسی:  ...