0
02126246958
لیست مطالب
super-duplex-2507

فولاد زنگ نزن سوپر دوپلکس ۲۵۰۷ + دیتاشیت سازنده ها

معرفی فولادهای زنگ نزن دوپلکس:   فولادهای زنگ نزن دوفازی یا دوپلکس را به نحوی آلیاژسازی کرده و تهیه می­ کنند که دارای میکروساختاری متشکل از تقریباً مقادیر یکسان فریت و آستنیت باشد. این میکروساختار و ماهیت ترکیب شیمیایی این ...
۲۲۰۵-duplex-stainless-steel-tank

فولاد زنگ نزن دوپلکس ۲۲۰۵ + دیتاشیت سازنده ها

معرفی فولادهای زنگ نزن دوپلکس:   فولادهای زنگ نزن دوفازی یا دوپلکس را به نحوی آلیاژسازی کرده و تهیه می­ کنند که دارای میکروساختاری متشکل از تقریباً مقادیر یکسان فریت و آستنیت باشد. این میکروساختار و ماهیت ترکیب شیمیایی این ...