0
02126246958
لیست مطالب
Free-Cutting-Steel-turning-2

فولادهای خوش تراش یا اتومات

معرفی فولادهای خوش تراش یا اتومات:   تولید قطعات فولادی در تیراژ انبوه با سری تراشی نیاز به فولادهایی با قابلیت ماشین کاری عالی یا خوش تراشی، کیفیت سطحی مناسب پس از ماشین کاری، سرعت تولید بالا و هزینه های ...