0
02126246958
لیست مطالب
Column flotation

ثبت اختراع دانش فنی فرایند فلوتاسیون ستونی با حضور نانو-میکروحباب به نام ایمیدرو

مدیر مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران از دستیابی این مرکز به دانش فنی فرایند فلوتاسیون ستونی با حضور نانو- میکروحباب به منظور سولفورزدایی از کنسانتره‌های ریزدانه آهن خبر داد.   به گزارش عصرمواد به نقل از وب سایت ایمیدرو، ...