0
02126246958
لیست مطالب
production process of forging flange_asremavad

فرایند تولید فلنج فورج یا آهنگری شده در کارخانه چینی + ویدیو

در این ویدیو شما می توانید تولید فلنج فورجی یا آهنگری شده در یک کارخانه چینی را از وب سایت عصر مواد مشاهده بفرمایید:     ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: فرایند تولید فلنج فورج یا آهنگری شده در ...