0
02126246958
لیست مطالب
startup_asremavad

معیارهای موفقیت یک استارت‌ آپ از نگاه معمار استارت‌ آپ‌ های ايران

    در سال‌های ‌گذشته «سرآوا» نقش پر رنگی در سرمایه‌گذاری‌های مهم و بزرگ در حوزه استارت‌آپ‌ ها داشته است. شرکت یا صندوق سرمایه‌گذاری‌ای که در ابتدای کار در سال 1391 می‌توانستیم نام آن را یک صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه بگذاریم، ...