0
02126246958
لیست مطالب
upstream oil industry_asremavad

صنایع بالادستی (Upstream) و پایین دستی (DownStream) نفت و گاز چیست؟

اشخاصی که در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مشغول به فعالیت بوده و یا به نوعی با این صنعت همکاری می کنند، با واژه های صنایع بالادستی (Up-Stream) و پایین دستی (Down-Stream) نفت . گاز آشنا هستند ولی مطمئناً افراد ...