0
02126246958
لیست مطالب
hot-spinning-machine_CNG cylinder_asremavad

ساخت گلویی مخزن CNG به روش اسپینینگ یا شکل دهی چرخشی داغ لوله

در این ویدیو شما می توانید فرایند ساخت گلویی مخزن CNG به روش اسپینینگ یا شکل دهی چرخشی داغ لوله را از وب سایت عصر مواد مشاهده بفرمایید:   ویدیو: نام ویدئو به فارسی: ساخت گلویی مخزن CNG به روش ...