0
04136674922
لیست مطالب
Foundryman_casting_asremavad

هندبوک ریخته گران فلزات آهنی فوسکو

آلیاژهای آهنی   یکی از رایج ­ترین تقسیم­ بندی ­ها در رابطه با فلزات و آلیاژهای ریختگی، دسته ­بندی آن ها به دو دسته آلیاژهای آهنی و آلیاژهای غیر آهنی است. آلیاژهای آهنی شامل آلیاژهایی هستند که در آن ها ...
Workers operates at the metallurgical plant. The liquid metal is poured into molds. Worker controlling metal melting in furnaces.

ریخته گری قطعه سنگین چدنی در قالب ماسه ای – ویدیو

در این ویدیو شما می توانید ریخته گری قطعه سنگین چدنی در قالب ماسه ای را از عصر مواد تماشا بفرمایید.      ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: ریخته گری قطعه سنگین چدنی در قالب ماسه ای   نام ویدئو ...
casting3

ریخته گری چدن در قالب ماسه ای CO2 – ویدیوی اختصاصی عصر مواد

در این ویدیو شما می توانید ریخته گری چدن در قالب ماسه CO2 را از عصر مواد تماشا بفرمایید. توضیحات مربوط به موضوع ویدیو هم در ادامه آن تقدیم علاقمندان می شود.     ویدیو:     نام ویدئو به ...
casting2

ریخته گری چدن در قالب ماسه ای + ویدیو

در این ویدیو شما می توانید ریخته گری چدن در قالب ماسه ای را از عصر مواد تماشا بفرمایید. توضیحات مربوط به موضوع ویدیو هم در ادامه آن تقدیم علاقمندان می شود.     ویدیو:     نام ویدئو به ...