0
02126246958
لیست مطالب
Melting-casting

ریخته گری پیشرفته جان کمبل – گذر از ترس به لذت بردن از ریخته گری

وقتی دانشجوی متالورژی بودم، احساس من از ریخته گری، "زمختی و خشونت" بود. ذوب شدن قطعات فلزیِ جامد و بی روح، حرارت سوزان و پراکنده شدن ساچمه های آتشین در فضای کارگاه ریخته گری، "جهنمی از آتش" را برایم تداعی ...