0
02126246958
لیست مطالب
casting_asremavad

زنگ خطری برای صنعت ریخته‌گری قطعات مسی و برنجی

صنعت ریخته گری جایگاه ویژه ای در سند چشم ‌انداز 1404 کشور به خود اختصاص داده و پیش ‌بینی‌ ها حاکی از آن است که این صنعت باید بیشترین درصد نسبی رشد را در کشور تجربه ‌کند. شواهد نشان می ...