0
02126246958
لیست مطالب
Shell-Molded-Casting-Essen-asremavad

ویدیویی دیدنی از ریخته گری پوسته ای در یک کارخانه ایتالیایی

توضیحات:   قالب پوسته ای قالبی است که از سخت شدن مخلوط ماسه بر روی یک مدل فلزی داغ شکل می گیرد. برای ساخت قالب پوسته ای، مدل فلزی (معمولاً از جنس آلومینیوم یا چدن خاکستری) را معمولاً در حدود ...