0
02126246958
لیست مطالب
welding_electrode_asremavad

پوشش یا روکش الکترود چه نقشی در جوشکاری دارد؟

تمام الکترودهای پوشش دار مورد استفاده در جوشکاری از دو قسمت تشکیل شده‌اند: میله فلزی یا مغزی الکترود و پوشش یا روکش الکترود.         مغزی الکترود:   مغزی الکترود ضمن هدایت جریان الکتریکی و برقراری قوس بین ...
smaw_electrode_welding_asremavad

تولید الکترود جوشکاری + ویدیوی خط تولید الکترود لینکلن در لهستان

توضیحات:   تمام الکترودهای مورد استفاده در جوشکاری قوس الکترود دستی از دو قسمت تشکیل شده‌اند: میله فلزی یا مغزی الکترود و پوشش یا روکش الکترود.         مغزی الکترود: مغزی الکترود ضمن هدایت جریان الکتریکی و برقراری ...