0
02126246958
لیست مطالب
PVD-chamber_asremavad

رسوب فیزیکی بخار یا PVD

رسوب فیزیکی بخار (Physical Vapor Deposition) که با نام PVD شناخته شده است، فرایند پوشش دادن سطح در خلاء است که از دو مزیت عمده تبخیر در خلاء و پراکنش در سطح بهره می برد. در این روش، مواد به ...
Physical Vapor Deposition_asremavad

اصول رسوب دهی فیزیکی بخار در فیلم‎های نازک + هندبوک

اصولاً لایه نازک به لایه ‎ای اطلاق می شود که ضخامت آن در محدوده کسری از نانومتر تا یک میکرون باشد. تاریخچه استفاده از لایه های نازک به حدود 3400 سال پیش بر می‎گردد اما استفاده از این دانش در ...