0
02126246958
لیست مطالب
Industrial-Wet-Scrubber

انواع غبارگیرهای رایج در صنعت – قسمت دوم

در قسمت اول این مطلب نوشتیم که: غبارگیر سیستمی است که به منظور افزایش کیفیت هوای خارج شده از پروسس های صنعتی و تجاری از طریق جمع آوری غبارات و یا سایر آلوده کننده های محیطی از جریان هوا و ...