0
04136674922
لیست مطالب
die_casting_machine_asremavad

ریخته گری دایکاست آلومینیوم + ویدیو

توضیحات:   در ریخته گری با قالب ماسه ای، مذاب داخل یک قالب ساخته شده از ماسه ریخته می شود و پس از انجماد، شکل قطعه ای را به خود می گیرد که آن را به صورت یک فضای خالی ...