0
02126246958
لیست مطالب
Handbook of corrosion engineering

هندبوک مهندسی خوردگی + توضیحات

در یک تعریف پذیرفته شده، خوردگی (corrosion) را می توان از بین رفتن ماده در اثر انجام واکنش با محیط اطراف خود تعریف نمود، پس خوردگی یك واكنش شیمیایی و یا الكتروشیمیایی بین یك ماده و محیط اطراف آن است ...
ssc corrosion

SSC یا خوردگی تنشی سولفیدی چیست؟ SSC در چه شرایطی اتفاق می افتد؟

ورود هیدروژن به داخل فلزات و آلیاژها می تواند باعث خسارت های زیر شود:   کاهش انطاف پذیری و یا استحکام شکست   تشکیل و فعال شدن عیوب سطحی و داخلی   انتشار عیوب در تنش هایی به مراتب کمتر ...
HIC

HIC یا ترک خوردگی تحت تاثیر هیدروژن چیست؟ HIC در چه موادی رخ می دهد؟

ورود هیدروژن به داخل فلزات و آلیاژها می تواند باعث خسارت های زیر شود: کاهش انطاف پذیری و یا استحکام شکست تشکیل و فعال شدن عیوب سطحی و داخلی انتشار عیوب در تنش هایی به مراتب کمتر از تنش های ...
corrosion

کنترل و حذف خوردگی در مرحله طراحی و انتخاب مواد

پیش گفتار   خوردگی پدیده­ ی مخربی است که موجب اتلاف مواد، انرژی و سرمایه می شود. خوردگی به سه طریق موجب افزایش هزینه های یک جامعه می شود: الف) خوردگی باعث خسارت های مالی مستقیم می شود (مثل انهدام ...
pitting

خوردگی حفره دار شدن چیست؟ عدد PREN چگونه محاسبه می شود؟

      حفره دار شدن (pitting) از مخرب ترین انواع خوردگی موضعی است که باعث سوراخ شدن تجهیزات فلزی می شود. مستعد ترین فلزات برای حفره دار شدن فلزاتی هستند که به وسیله فیلم نازکی محافظت می شوند، مثل ...
1 2 3