0
02126246958
لیست مطالب
smaw_electrode_welding_asremavad

تولید الکترود جوشکاری + ویدیوی خط تولید الکترود لینکلن در لهستان

توضیحات:   تمام الکترودهای مورد استفاده در جوشکاری قوس الکترود دستی از دو قسمت تشکیل شده‌اند: میله فلزی یا مغزی الکترود و پوشش یا روکش الکترود.         مغزی الکترود: مغزی الکترود ضمن هدایت جریان الکتریکی و برقراری ...