0
02126246958
لیست مطالب
۳D-image_carbon_18-molecule_asremavad

ساخت اولین حلقه ۱۸ اتمی کربن

در طول تاریخ علم، کربن همواره مورد توجه پژوهشگران علم شیمی بوده است. این بار شیمی‌دان‌ها موفق به کشف ساختار خاصی از کربن شدند، که از مدت‌ها پیش به‌دنبال آن بودند.     تصویر سه بعدی از اولین حلقه 18 اتمی ...