0
02126246958
لیست مطالب
robatic mig mag welding_asremavad

ویدیویی دیدنی از جوشکاری مخزن به روش میگ مگ با ربات جوشکار ۶ محوره

در این ویدیوی دیدنی شما می توانید جوشکاری یک مخزن به روش میگ مگ یا GMAW را در یک ایستگاه جوشکاری رباتیک با ربات جوشکار 6 محوره ی QRC 350-E شرکت آلمانی CLOOS را از وب سایت عصر مواد تماشا ...