0
02126246958
لیست مطالب
tig_welding_SS304_asremavad

جوشکاری آرگون یا تیگ با سیم جوش استیل ۳۰۴ + ویدیو

توضیحات:   جوشکاری تیگ (TIG) یا جوشکاری قوسی با الکترود تنگستن و گاز محافظ (GTAW) یکی از فرایندهای جوشکاری ذوبی با قوس الکتریکی است که در آن برای برقراری قوس از یک الکترود غیر مصرفی از جنس تنگستن استفاده می شود. ...