0
02126246958
لیست مطالب
Overhead Root Practice Plate_asremavad

جوشکاری سقفی یا بالای سر با الکترودهای ۶۰۱۰ و ۷۰۱۰ + ویدیو

در این ویدیو، شما می توانید ویدیویی دیدنی از جوشکاری سقفی یا بالای سر یک پلیت فولادی با الکترودهای 6010 و 7010 را از وب سایت عصر مواد مشاهده بفرمایید. توضیحات مربوط به موقعیت های جوشکاری در ادامه ی ویدیو، تقدیم ...
Stick Welding 4g Overhead_asremavad

ویدیویی دیدنی از جوشکاری برق در موقعیت سقفی یا بالای سر

توضیحات:   در عملیات جوشکاری همیشه سعی بر این است که جوشکاری در حالت تخت یا سطحی انجام بگیرد یعنی دست جوشکار بالای قطعه کار قرار داشته باشد. علیرغم این مسئله، اجرای جوشکاری در وضعیت تخت همیشه ممکن نبوده و ...
۷۰۱۸ Overhead welding_asremavad

وضعیت های جوشکاری + ویدیوی جوشکاری سقفی یا بالای سر با الکترود ۷۰۱۸

قبل از مشاهده ویدیوی "جوشکاری سقفی یا بالای سر با الکترود 7018" در خصوص دو موضوع وضعیت های جوشکاری و الکترود 7018 توضیحات مفصل ولی کاربردی تقدیم کاربران محترم می شود:     وضعیت های جوشکاری   در عملیات جوشکاری ...