0
02126246958
لیست مطالب
Friction stir welding 2

جوشکاری دو لوله فولادی به هم با جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی + ویدیو

توضیحات:   اساس جوشکاری اصطکاکی بر اصل تبدیل انرژی مکانیکی (جنبشی) به انرژی گرمایی استوار است.  در این روش سطوح دو قطعه ای که باید به هم متصل شوند با اعمال یک فشار اولیه در تماس با هم قرار می ...