0
02126246958
لیست مطالب
argon welding

استفاده از جوش آرگون یا تیگ برای جوشکاری آلومینیوم – ویدیو

توضیحات:   در مقایسه با جوشکاری برق یا SMAW و جوشکاری CO2 یا GMAW، اگر به جای الکترود مصرفی روکش دار یا بدون روکش از یک الکترود غیر مصرفی از جنس تنگستن برای برقراری قوس الکتریکی استفاده کنیم و برای ...