0
04136674922
لیست مطالب
titanium_Billet_asremavad

تیتانیم و آلیاژهای تیتانیم + معرفی کتاب

تیتانیم یکی از فلزات جدید است که کاربرد تجاری و صنعتی آن از سال 1952 شروع شده است. در آن سال تنها 1000 تن از این فلز تولید شد.    استخراج تیتانیم از کانی های آن بسیار مشکل و پرهزینه ...