0
04136674922
لیست مطالب
centrifugal casting_pipe-asremavad

ریخته گری گریز از مرکز یا سانتریفیوژ لوله های چدن داکتیل + ویدیو

توضیحات:   ریخته گری در قالب های دائم (Permanents Molds) فرایندی از ریخته گری است که در آن از قالب های دائم (با طول عمر زیاد) برای تولید انبوه قطعات به طور مکرر و بدون تعویض قالب در هر بار ...