0
02126246958
لیست مطالب
Cold-Pilger-Mill_asremavad

تولید لوله بدون درز به روش نورد پیلگر + ویدیو

در این ویدیو، شما می توانید تولید لوله بدون درز به روش نورد پیلگر را از عصر مواد مشاهده بفرمایید:     ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: تولید لوله بدون درز به روش نورد پیلگر   نام ویدئو به ...