0
02126246958
لیست مطالب
ballbearing3_asremavad

نگهداری، تعمیرات و چرخه عمر یاتاقان ها

هر بیرینگ یا یاتاقان يك طول عمر از پیش محاسبه شده ای دارد، اما تحقیقات نشان می دهد که به دلایل مختلف، همه یاتاقان ها به آن طول عمر نمی رسند. مراحل مهمی که در طول عمر یاتاقان تاثیر بیشتری ...