0
02126246958
لیست مطالب
loader_bucket_asremavad

ساخت باکت بیل مکانیکی – ویدیو

در این ویدیو، شما می توانید مراحل ساخت یک باکت (Bucket) بیل مکانیکی را مشاهده بفرمایید.             ویدیو:   نام ویدئو به فارسی: ساخت باکت بیل مکانیکی   نام ویدئو به انگلیسی (در یوتیوب):  - ...